White Ibis
Eudocimus albus

White Ibis, J N "Ding" Darling NWR, Florida

White Ibis at J N "Ding" Darling NWR, Florida
May 2, 2000

White Ibis, Fort Myers Beach, Florida

White Ibis, Fort Myers Beach, Florida

White Ibis, Fort Myers Beach, Florida

White Ibis at Fort Myers Beach, Florida
May 3, 2000

Florida Birding Page 7    Florida Birding Page 11

Bird Pictures Index
SongStar Home    Write Me

Copyright 2000 Richard L. Becker